FÖRFATTARE / ANALYTIKER / OFFICER

 

Kaj är född 1974, f d reservofficer vid kustjägarna (kapten) och utbildad vid specialförbandet Särskilda skyddsgruppen (SSG). Han har även en ekonomie magister examen och lång erfarenhet av strategiska samhällsfrågor.

Efter en insikt ombord ett Lufthansaplan till Genève i augusti 2006 lämnade Kaj en anställning som analytiker för att satsa på skrivandet. De scener som först nedtecknades på lösa papper ombord resulterade fyra år senare i Operation Nordvind, hans första roman om ett terrorattentat i Sverige.

Parallellt med skrivandet driver Kaj eget företag där han arbetar med med utredningar och analyser. Han är även intresserad av frågor kring krisberedskap och samhällets sårbarheter, ett tema som är aktuellt i hans andra bok Parsifaldirektivet om ett sabotage mot Ringhals kärnkraftverk.

År 2013 utnämndes han till Sveriges främsta egenutgivare av Tidningen Svensk Bokhandel (01/2013) efter framgångarna med Operation Nordvind.

Under Bokmässan i Göteborg 2014 mottog Kaj 1:a priset i Indie Book Awards för framgångarna med Parsifaldirektivet.


Highlights

  • Lanserar Operation Nordwind i Tyskland 2015.
  • Finalist till Selmapriset 2015.
  • Vinnare av Indie Book Awards 2014.
  • Utnämnd till "Sveriges hittills främsta egenutgivare …" av Tidningen Svensk Bokhandel (01/2013).
  • Tre filmproduktionsbolag visar intresse för Operation Nordvind under 2012-2013. Inga rättigheter är sålda.
  • Topplisteplaceringar från 2011 och framåt, ofta som nummer 1.
  • Under 2011 var Kaj den första indieutgivaren att inte bara nå en topplista, utan att också inta förstaplatsen (ebokslista) som debuten Operation Nordvind sedan höll i 11 veckor.